INTERNI NATEČAJ ZA DELOVNO MESTO TAJNICA DIREKTORJA

Državna volilna komisija je objavila interni natečaj za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta z nazivom tajnica direktorja. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas. Rok za prijavo je do vključno 5. julija 2022.

Javni uslužbenci, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo imeti sklenjeno delovno razmerje na delovnem mestu za nedoločen čas v organu državne uprave ali drugem organu, ki je po sporazumu z Vlado RS vstopil v interni trg dela in izpolnjevati naslednje pogoje:

  • najmanj srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba,
  • najmanj srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba,
  • najmanj eno leto delovnih izkušenj,
  • opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom,
  • znanje uradnega jezika,
  • državljanstvo Republike Slovenije.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem ali izkušnjami na področju volitev, poznavanjem pravil pisarniškega poslovanja, ravnanja z dokumentarnim gradivom ter poznavanjem aplikacije SPIS in računalniških programov Excel in Word.

Več o razpisnih pogojih in načinu prijave:

www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/tajnica-direktorja-dm-j025016/