IZID GLASOVANJA PO POŠTI IZ SLOVENIJE VKLJUČEN V DELNI IZID VOLITEV

Okrajne volilne komisije so v ponedeljek, 25. aprila 2022, ugotavljale izid glasovanja po pošti, ki je prispela z območja Slovenije. Podatke o izdih so že vnesle v informacijski sistem za podporo volitev, razen za volilna okraja 1007 Tržič in 8002 Ormož. Tam bosta izid ugotavljali volilni komisiji volilnih enot Kranj oz. Ptuj, saj so prejeli manj kot deset glasovnic.

Na podlagi vprašanj, ki smo jih danes deležni na družbenem omrežju Twitter zaradi objave obvestila na volišču OŠ Brinje v volilnem okraju 4003 Grosuplje, pa pojasnjujemo, da smo zahtevali poročilo okrajne volilne komisije. Prejeli smo odgovor, da so podatki, ki jih je volilni odbor navedel v zapisniku o delu volilnega odbora in ugotovitvi izida glasovanja pravilni ter so bili tudi pravilno vneseni v računalniški sistem za vnos in izračun volilnih izidov. Napaka pa se je pripetila pri vpisu podatkov na obvestilo, ki ga volilni odbor po koncu glasovanja objavi na volišču.

V priponkah prilagamo tabelo z izidi po voliščih, ki že vključuje podatke o glasovanju po pošti iz Slovenije, tabelo s podatki o glasovnicah, ki so prispele po pošti iz Slovenije, in zapisnik volilnega odbora v volilnem okraju 4003 na volišču v Osnovni šoli Brinje.