IZSTOP IZ ZDRUŽENJA EVROPSKIH VOLILNIH ORGANOV ACEEEO

Članice Združenja evropskih volilnih organov ACEEEO (Association of European Elections Officials) niso z zadostno večino podprle predloga za izključitev Rusije in Belorusije iz tega združenja, zato je Slovenija 7. marca 2022 izstopila iz ACEEEO.

Vojaški napad Rusije in Belorusije na Ukrajino predstavlja zavržno dejanje in hudo kršitev mednarodnega prava, zato je Državna volilna komisija glasovala za izključitev Centralne volilne komisije Ruske federacije in Centralne komisije za volitve in izvedbo republiških referendumov Republike Belorusije iz ACEEEO. Ker predlog za izključitev ni bil izglasovan, se je DVK odločila za izstop iz omenjenega združenja.

Združenje ACEEEO, ki je bilo ustanovljeno leta 1991 z namenom zagotavljanja podpore volilnim organom za poštene in svobodne volitve, bi se moralo po prepričanju DVK zavzemati za zagotavljanje politične svobode in utrjevanje predstavniške demokracije ter izključiti tiste države članice, ki ne spoštujejo načel mednarodnega prava.