JAVNI POZIV ZA IMENOVANJE VOLILNIH KOMISIJ VOLILNIH ENOT IN OKRAJNIH VOLILNIH KOMISIJ ZA MANDAT 2023 - 2027

V Uradnem listu RS št. 142 z dne 11. novembra 2022 je objavljen javni poziv Državne volilne komisije za zbiranje predlogov oziroma prijav kandidatov za imenovanje predsednikov in namestnikov predsednikov volilnih komisij ter za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje članov in namestnikov članov volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij za mandatno obdobje 2023 – 2027 (Uradni list RS 142/2022). Rok za prijave je do vključno 12. decembra 2022.

Državna volilna komisija je odločitev o javnem pozivu sprejela na 49. seji 7. novembra, saj se konec januarja izteče mandat sedanjim volilnim komisijam. V skladu s pozivom DVK zbira predloge oz. prijave za imenovanje predsednikov in njihovih namestnikov za volilne komisije volilnih enot. Predsednik in namestnik predsednika volilnih komisij volilnih enot se imenujeta izmed sodnikov, ki opravljajo sodniško službo. En član in en namestnik člana se imenujeta izmed pravnih strokovnjakov. Dva člana in njihova namestnika se imenujeta na predlog poslanskih skupin, pri čemer se upošteva sorazmerna zastopanost političnih strank.

Tudi predsedniki okrajnih volilnih komisij se imenujejo izmed sodnikov, ki opravljajo sodniško službo. Namestniki predsednikov okrajnih volilnih komisij se imenujejo izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani in njihovi namestniki pa se imenujejo na predlog političnih strank, pri čemer se upošteva njihova sorazmerna zastopanost.