JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV OZ. PRIJAV ZA IMENOVANJE PREDSEDNIKA OVK 6008 LAŠKO

Državna volilna komisija je objavila javni poziv za  zbiranje predlogov oziroma prijav za imenovanje predsednika okrajne volilne komisije 6008 Laško. Trajanje mandata je do 23. januarja 2023, rok za prijavo pa je do vključno 15. julija 2022.

V skladu z Zakonom o volitvah v državni zbor se predsednik okrajne volilne komisije imenuje izmed sodnikov.

Več informacij: www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ur/u2022088.pdf