JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV OZ. PRIJAV ZA IMENOVANJE PREDSEDNIKOV IN NAMESTNIKA OVK

Državna volilna komisija je objavila javni poziv za zbiranje predlogov oz. prijav za imenovanje predsednika/ce okrajne volilne komisije 3007 - Ljubljana Center, predsednika/ce okrajne volilne komisije 1010 Kamnik in za namestnika/co predsednika/ce okrajne volilne komisije 6009 Litija.

Predsednik/ca okrajne volilne komisije se imenuje izmed sodnikov/c, namestnik/ca predsednika/ce okrajne volilne komisije pa izmed diplomiranih pravnikov/c. 

Trajanje mandata je predvideno do izteka mandata sedanjim okrajnim volilnim komisijam, tj. do 23. januarja 2023.

Rok za prijavo je do vključno 8. julija 2022.