KAKO IN DO KDAJ ODDATI PODPORO KANDIDATU NA VOLITVAH PREDSEDNIKA REPUBLIKE?

Na volitvah predsednika/ce republike, ki bodo 23. oktobra 2022, bo po dosedanjih napovedih večina kandidatk in kandidatov kandidirala s pomočjo podpisov podpore volivk in volivcev.

Volivke in volivci lahko oddajo obrazec s podporo kandidaturi za posameznega kandidata/ko pri pristojnem upravnem organu (upravna enota) najpozneje 25. dan pred dnem glasovanja (do konca poslovnega časa), torej do vključno 28. septembra 2022. To je tudi skrajni rok, do katerega je treba vložiti predloge kandidatur pri Državni volilni komisiji.

V skladu z veljavno zakonodajo (47. člen Zakona o volitvah v državni zbor in 14. člen Zakona o volitvah predsednika republike) lahko vsak volivec da podporo samo eni kandidaturi. Podporo da s podpisom na predpisanem obrazcu, ki ga mora podpisati osebno na katerikoli upravni enoti (ne glede na kraj stalnega prebivališča).

Več o drugih močnih načinih oddaje podpisa podpore, denimo za volivce v tujini, volivce v bolnišnici, domovih za starejše občane, invalide ipd., najdete v priponki.