KLJUČNE INFORMACIJE V ZVEZI Z DRUGIMI NAČINI GLASOVANJA (v tujini, glasovanje izven okraja stalnega bivališča, glasovanje po pošti, glasovanje na domu)

Volivci, ki začasno bivajo v tujini in imajo stalno prebivališče v Sloveniji (t. i. zdomci), ter volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji (t. i. izseljenci), lahko glasujejo na diplomatsko konzularnih predstavništvih ali po pošti iz tujine. Izseljenci, ki bodo na dan glasovanja v Sloveniji, lahko glasujejo na t. i. volišču omnia (posebno volišče na sedežu okrajne volilne komisije oz. upravne enote). Na t. i. volišču omnia lahko glasujejo tudi tisti, ki nimajo stalnega prebivališča na območju okraja oz. bodo na dan glasovanja izven okraja stalnega prebivališča.

Glasovanje po pošti v Sloveniji je namenjeno volivcem, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, za invalide ter za osebe v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom. Invalidi lahko po pošti glasujejo stalno (na vseh državnih in lokalnih volitvah ter referendumih) ali le enkratno.

Glasovanje na domu je namenjeno volivcem, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču in želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu.

Več informacij v priponki.