LOKALNE VOLITVE V NEDELJO, 20. NOVEMBRA 2022

V nedeljo, 20. novembra, bodo v Sloveniji potekale lokalne volitve, na katerih volivke in volivci volijo župane in člane občinskih svetov, v nekaterih občinah pa tudi člane krajevnih, vaških oz. četrtnih skupnosti. Župani se volijo po večinskem sistemu, občinski sveti pa po večinskem ali proporcionalnem sistemu. Volivci imajo volilno pravico samo v tisti občini, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče. Na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Organizacija lokalnih volitev - tako izvedba kot tudi ugotavljanje izida glasovanja - je v pristojnosti občinskih volilnih komisij. Skupaj z Ministrstvom za javno upravo pa je Državna volilna komisija v sodelovanju z zunanjim izvajalcem pripravila posebno spletno aplikacijo, kjer je oz. bo mogoče spremljati podatke o kandidatih in kandidatnih listah ter o volilni udeležbi in izidih: https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/#/prva

Državna volilna komisija na lokalnih volitvah zagotavlja informacijsko podporo občinskim volilnim organom z enotnim informacijskim sistemom isDVK, pri čemer so za vnos podatkov v aplikacijo in vsebino teh podatkov v celoti pristojne in odgovorne občinske volilne komisije. Ministrstvo za javno upravo pa zagotavlja strokovno podporo občinskim volilnim komisijam glede izvedbe volilnega procesa in tolmačenja volilne zakonodaje.

Na dan volitev bodo na Ministrstvu za javno upravo za morebitna splošna pojasnila za medije dosegljivi na elektronskem naslovu službe za odnose z javnostmi (soj.mju@gov.si). Za pojasnila v zvezi z dogajanjem v posamezni občini pa je pravi naslov pristojna občinska volilna komisija.