NA PONOVNIH VOLITVAH ČLANA DRŽAVNEGA SVETA ZA PODROČJE KULTURE IN ŠPORTA NAJVEČ GLASOV PREJEL LUKA STEINER

Na ponovnih volitvah člana državnega sveta - predstavnika za področje kulture in športa, ki so bile 31. maja 2023, je največ glasov elektorjev prejel Luka Steiner. Zanj je glasovalo 10 od 17 navzočih elektorjev, 5 glasov je prejel kandidat Zoran Poznič, 2 glasova pa Tomaž Simetinger.

Državna volilna komisija je ponovne volitve člana državnega sveta za področje kulture in športa razpisala na podlagi odločbe Ustavnega sodišča RS, ki je volitve državnega svetnika - predstavnika na področju kulture in športa razveljavilo v delu, ki se nanaša na končno glasovanje. Ugotovilo je namreč, da je bila kandidatura Tomaža Horvata nezakonita, ker ni bil izpolnjen zakonski pogoj poklicnega opravljanja dejavnosti na omenjenem področju.

Elektorji (navzočih je bilo 17 od skupaj 21) so na volilnem zboru glasovali o ostalih štirih kandidatih, katerih kandidature niso bile izpodbijane in jih ustavno sodišče ni izločilo, in sicer o Borutu Pelku, Zoranu Pozniču, Tomažu Simetingerju in Luki Steinerju.

Državna volilna komisija bo končno poročilo o izidu ponovnih volitev člana državnega sveta za področje kulture in športa obravnavala na naslednji seji, ki bo predvidoma v prihodnjem tednu.