NA STROKOVNEM POSVETU VOLILNIH KOMISIJ V SKLOPU PRIPRAV NA EVROPSKE VOLITVE TUDI O AKTUALNIH IZZIVIH DVK

Državna volilna komisija je 16. januarja 2024 na Brdu pri Kranju v sklopu priprav na izvedbo junijskih volitev poslancev v Evropski parlament organizirala strokovni posvet za predsednike in tajnike volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij ter njihove namestnike.

Kot je uvodoma dejal predsednik Državne volilne komisije Peter Golob, na eni strani podpira prizadevanja sodnikov in zaposlenih na upravnih enotah, ki so obenem tudi tajniki volilnih komisij, pri zahtevah za ureditev njihovega položaja, na drugi strani pa se moramo vsi skupaj zavedati pomena volitev in uresničevanja volilne pravice. Volitve je treba izpeljati, ohraniti državotvorno držo in ostati zavezani pravni državi. »Zato apeliram na vse, ki sodelujemo pri izvedbi volitev, da izpeljemo volitve na pravilen in zakonit način,« je med drugim poudaril predsednik DVK.

Novoimenovani direktor Službe DVK Igor Zorčič je v nagovoru udeležencem strokovnega posveta izpostavil pomen volitev, ki so vgrajene v temelj vsakega demokratičnega sistema. Vsi pristojni za organizacijo in izvedbo volitev morajo po njegovih besedah svojo vlogo odigrati vestno in pošteno, obenem pa morajo biti v volilnem procesu aktivni tudi na način, da ga vedno znova izboljšujejo in sproti odpravljajo morebitne napake. »Službo Državne volilne komisije prevzemam v težkem času, ko smo soočeni z odstopi nekaterih tajnikov in njihovih namestnikov ter z napovedjo bojkota sodnikov v volilnih organih. Tega ne razumem, saj so volitve oz. volilni proces ločene od opravljanja sodniške službe. Sodniki kot predsedniki volilnih komisij dajejo večjo legitimnost izvedbi volitev. Zato me čudi njihova napoved, da bodo ogrozili uresničevanje volilne pravice, ki je ena temeljnih človekovih pravic. Stavkovnih zahtev, ki jih sam sicer podpiram, ni mogoče utemeljevati na račun volilne pravice in volitev,« je opozoril Zorčič. Kot je še dejal v nadaljevanju, zaenkrat niso zagotovljena zadostna finančna sredstva za izvedbo volitev, zato bo ureditev finančne situacije ena njegovih prvih nalog, ki se jih bo lotil kot direktor Službe DVK. Zavzemal se bo za čim boljšo dostopnost volivcev do volišč in si prizadeval, da se volišča  čim bolj približa volivcem oziroma da bo mreža volišč dovolj razvejana, da se slehernemu volivcu omogoči udeležba na volišču. Prav tako se bo soočil z izzivom nedavnega odstopa tajnikov volilnih komisij z območja Ljubljane in njihovih namestnikov. Zagotovil je, da bo tajnikom prisluhnil in pomagal pri reševanju njihovih morebitnih težav pri volilnih opravilih. Ob tej priložnosti je pozval vse sodelujoče v volilnih procesih, naj podajo svoje predloge in pripombe, da bi lahko skupaj izboljšali postopek izvedbe volitev.

Dosedanji direktor Dušan Vučko je več kot 200 udeležencem strokovnega posveta predstavil specifiko evropskih volitev, način določanja volišč in imenovanja volilnih odborov ter posebnosti glasovanja in ugotavljanja izida volitev v Evropski parlament, namestnica direktorja Karolina Lužar pa je pojasnila, kaj vse potrebujejo tajniki volilnih komisij in njihovi namestniki za nemoteno izpeljavo volilnih opravil.

V preteklem letu je Državna volilna komisija imenovala nove sestave osmih volilnih komisij volilnih enot in 88 okrajnih volilnih komisij, zato je bil današnji posvet obenem priložnost za spoznavno srečanje. Udeležencem posveta se je predstavil tudi novoimenovani direktor Službe Državne volilne komisije Igor Zorčič, ki bo mandat nastopil 1. februarja 2024.