NA VELEPOSLANIŠTVU V BUENOS AIRESU ZAGOTOVLJENO NEMOTENO GLASOVANJE

Državna volilna komisija (DVK) se je na 31. seji seznanila s težavo pri dostavi volilnega gradiva na Veleposlaništvo Republike Slovenije v Buenos Airesu. V Argentino je bilo iz Slovenije odposlanih 6200 glasovnic, vendar pa se je 630 glasovnic za 9 volilnih okrajev nekje izgubilo. V enem izmed štirih paketov, ki so prispeli na veleposlaništvo, je namreč del glasovnic manjkal. DVK bo zato pristojne organe obvestila o utemeljenem sumu odtujitve volilnega gradiva.

Volilke in volici v Buenos Airesu - na zadnjih volitvah jih je tam glasovalo 751 - bodo kljub temu lahko nemoteno glasovali, saj je DVK sklenila, da se na veleposlaništvo po elektronski pošti pošljejo posebne nadomestne glasovnice v PDF formatu. Gre za izjemen ukrep, sprejet z namenom omogočanja uresničevanja volilne pravice. Ob vročitvi glasovnice volilcem na volišču bo pooblaščena oseba na veleposlaništvu vsako nadomestno glasovnico ožigosala. DVK bo priporočila obema zaupnikoma, ki sta bila s strani kandidatnih list imenovana za to volišče, da sta navzoča pri glasovanju. Prav tako bodo o omenjenem dogodku in nadomestnih glasovnicah obveščeni tudi volilni odbori in volilne komisije v Sloveniji.

V primeru, če se bodo glasovnice, ki so bile odtujene, naknadno pojavile, bodo nemudoma uničene. Na del glasovnic čakajo tudi še na slovenskih veleposlaništvih v Washingtonu, Canberri in Madridu, vendar so vsi sporočili, da – glede na informacije s strani dostavnih poštnih služb - pričakujejo, da jih bodo še pravočasno prejeli. V nasprotnem primeru bo DVK tudi za ta volišča odločala o zagotovitvi nadomestnih glasovnic.