NAMESTO FRANCA PROPSA V POSLANSKIH KLOPEH ODSLEJ JERNEJ ŽNIDARŠIČ

Državna volilna komisija je 12. decembra 2023 na dopisni seji sprejela sklep o nadomeščanju dosedanjega poslanca Franca Propsa, ki je bil imenovan za ministra za javno upravo. V času, ko bo opravljal ministrsko funkcijo, ga bo v poslanskih klopeh zamenjal Jernej Žnidaršič, ki je bil na lanskoletnih  volitvah v državni zbor izvoljen na kandidatni listi stranke Gibanje Svoboda v volilnem okraju Sevnica. Novi poslanec je že podal soglasje za opravljanje funkcije poslanca.

Državna volilna komisija je 8. decembra 2023 prejela obvestilo državnega zbora, da je bil Franc Props imenovan za ministra za javno upravo. V skladu z zakonom o volitvah v državni zbor v takem primeru Državna volilna komisija s sklepom ugotovi, kateri kandidat z istoimenske liste opravlja funkcijo za čas, ko poslanec opravlja funkcijo ministra, in o tem obvesti državni zbor.

Kot je na podlagi izida volitev v državni zbor, ki so bile 24. aprila lani, ugotovila DVK, bi bil v primeru, če v 6. volilni enoti z liste kandidatov Gibanja Svoboda ne bi bil izvoljen Franc Props, izvoljen Jernej Žnidaršič, ki je v volilnem okraju Sevnica prejel 3.767 oz. 31,84 odstotka glasov.

Žnidaršič je Državni volilni komisiji 11. 12. 2023 sporočil, da sprejema mandat. Državna volilna komisija je o omenjenem sprejetem sklepu že obvestila državni zbor.