NAMESTO MARZIDOVŠKA IN ZAVCA V POSLANSKIH KLOPEH ODSLEJ LEP IN SÜČ

Državna volilna komisija je 19. septembra 2023 na dopisni seji sprejela sklepa o nadomestnih poslancih, ki bosta za preostanek mandatne dobe državnega zbora v poslanskih klopeh nadomestila dva poslanca iz vrst poslanske skupine Svoboda, ki sta odstopila. Namesto Martina Marzidovška bo poslanec postal Jurij Lep, Dejana Zavca pa bo nadomestil Dejan Süč. Oba nova poslanca sta že podala soglasje za opravljanje funkcije.

Državna volilna komisija je 18. septembra 2023 prejela obvestilo državnega zbora, da je Martinu Marzidovšku in Dejanu Zavcu prenehal poslanski mandat, ker sta podala odstopni izjavi. V skladu z Zakonom o volitvah v državni zbor v takem primeru postane poslanec za preostanek mandatne dobe tisti kandidat z iste liste kandidatov, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen poslanec, ki mu je prenehal mandat.

Kot je na podlagi izida volitev v državni zbor, ki so bile 24. aprila lani, ugotovila DVK, bi bil v primeru, če v 7. volilni enoti z liste kandidatov Gibanja Svoboda ne bi bil izvoljen Marzidovšek, izvoljen Jurij Lep, ki je v volilnem okraju 7004 Ruše prejel 3.180 oz. 36,7 odstotka glasov. V 8. volilni enoti pa bi bil z liste kandidatov Gibanja Svoboda, če ne bi bil izvoljen Dejan Zavec, izvoljen Dejan Süč, ki je v volilnem okraju 8001 Lendava prejel 3.810 oz. 31,47 odstotka glasov.

Tako Lep kot Süč sta Državni volilni komisiji sporočila, da sprejemata mandat. Državna volilna komisija je o omenjenih sprejetih sklepih že obvestila državni zbor.