OBJAVLJEN BO RAZPIS ZA NOVO DIREKTORICO OZ. DIREKTORJA SLUŽBE DRŽAVNE VOLILNE KOMISIJE

Državna volilna komisija je 17. oktobra 2023, na 63. redni seji, sprejela besedilo javnega natečaja za položaj direktorice oz. direktorja Službe Državne volilne komisije. Javni natečaj bo predvidoma 20. oktobra 2023 objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani Državne volilne komisije, prijave pa bo mogoče oddati do ponedeljka, 6. novembra 2023. Izbrani kandidat, ki bo nadomestil dosedanjega direktorja Dušana Vučka, bo imenovan na položaj za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja, delo pa bo začel opravljati 1. februarja 2024.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za prijavo na javni natečaj, so: državljanstvo Republike Slovenije, znanje uradnega jezika, visokošolska univerzitetna izobrazba pravne ali druge družboslovne smeri, najmanj sedem let delovnih izkušenj, aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika in strokovni izpit iz upravnega postopka.

Članice in člani Državne volilne komisije so sprejeli tudi sklep o imenovanju posebne natečajne komisije za izvedbo omenjenega javnega natečaja in spremembo pravil o postopku za izvedbo tega natečaja.

Direktor Službe Državne volilne komisije Dušan Vučko je septembra letos obvestil predsednika Državne volilne komisije Petra Goloba, da z 31. oktobrom 2023 odpoveduje pogodbo o zaposlitvi, saj se želi po preteku trimesečnega odpovednega roka, tj. z 31. januarjem 2024, upokojiti. Kot je ob tem med drugim zapisal, je avgusta od njegovega prvega imenovanja na položaj direktorja Službe Državne volilne komisije minilo 12 let. V tem obdobju je Državna volilna komisija skupaj s službo organizirala in izvedla štiri volitve v državni zbor, troje volitev predsednika republike v dveh krogih, dvoje volitev v Evropski parlament, troje volitev v državni svet, trojne lokalne volitve in sedem referendumov oziroma skupaj 25 splošnih glasovanj volivk in volivcev. Poleg navedenega so bile izvedene še štiri nadomestne volitve člana državnega sveta, ponovne volitve člana državnega sveta in volitve člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti. Kot je še zapisal Vučko, so bile - v sodelovanju tudi z drugimi volilnimi organi in tajniki volilnih komisij - vse volitve in referendume izvedene v skladu z zakonom, pošteno in transparentno, s čimer je bilo zagotovljeno spoštovanje temeljnih vrednot demokracije, človekovih pravic in vladavine prava. To dejstvo so po njegovih besedah potrdile tudi mednarodne organizacije, ki so opazovale izvedbo volitev v Sloveniji.