OBVESTILO O 44. SEJI DVK

V četrtek, 13. oktobra 2022, ob 13. uri bo 44. seja Državne volilne komisije.

Na dnevnem redu seje je med drugim predlog navodila okrajnim volilnim komisijam glede upoštevanja strokovnih usmeritev NIJZ pri izvedbi volitev predsednika republike in predlog navodila volilnim odborom za izvedbo glasovanja na domu ter predlog sklepa o izdaji akreditacije predstavnikom Nacionalne volilne komisije Republike Koreje za opazovanje volitev predsednika republike.

V priponki prilagamo sklic in gradivo.