OBVESTILO ZA JAVNOST O DOKUMENTIH IN SKLEPIH, SPREJETIH NA 16. REDNI SEJI DVK

Državna volilna komisija je na 16. redni seji, v četrtek, 10. februarja 2022, sprejela več aktov, potrebnih za izvedbo državnozborskih volitev, ki bodo 24. aprila 2022: rokovnik volilnih opravil, navodila za delo okrajnih volilnih komisij in volilnih komisij volilnih enot, sklep o določitvi volišč na diplomatsko konzularnih predstavništvih, sklep po določitvi in vsebini glasovnice, sklep o določitvi in vsebini uradne prazne glasovnice, navodila o ugotavljanju izida glasovanja po uradnih praznih glasovnicah, dopolnitve pravilnika o določitvi meril in kriterijev za določitev višine nadomestil in povračila stroškov članom volilnih organov, tajnikom in drugim osebam, ki opravljajo dolžnosti na volitvah, ter sklep o določitvi višine akontacije volilnim komisijam.