OBVESTILO ZA JAVNOST O SKLEPIH, SPREJETIH NA 14. SEJI DVK

Državna volilna komisija je na 14. redni seji, v četrtek, 3. februarja 2022, sprejela sklep, da volivci, ki bodo na dan glasovanja v karanteni, lahko ob doslednem upoštevanju zaščitnih ukrepov, glasujejo na rednih voliščih in voliščih »Omnia« v času odprtja volišč med 7. in 19. uro. Zaščitne ukrepe bo DVK določila v dogovoru z NIJZ. Volivci, ki bodo zaradi okužbe s koronavirusom v izolaciji, pa bodo lahko glasovali po pošti, pri čemer bodo morali najpozneje 10 dni oz. najpozneje 5 dni pred dnevom glasovanja okrajni volilni komisiji poleg vloge za glasovanje po pošti predložiti tudi ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

O ostalih možnih oblikah glasovanja za volivce, ki bodo na dan glasovanja v izolaciji, bo Državna volilna komisija razpravljala in odločala najpozneje 25 dni pred dnem glasovanja. V skladu s sprejetim sklepom DVK predlaga Vladi Republike Slovenije, da za volivce, ki bodo na dan glasovanja v karanteni, z ustreznim aktom določi izjemo z namenom uresničevanja aktivne volilne pravice.

DVK je sprejela tudi sklep, da bodo morali volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču, vlogi za glasovanje na domu priložiti ustrezno zdravniško potrdilo.