OBVESTILO ZA JAVNOST O SKLEPU, SPREJETEM NA 15. REDNI SEJI DVK

Državna volilna komisija je na 15. redni seji, v sredo, 9. februarja 2022, sprejela sklep v zvezi z določitvijo sedežev volišč za predčasno glasovanje. Okrajne volilne komisije bodo v skladu z omenjenim sklepom določile posebna volišča za predčasno glasovanje na območju okrajne volilne komisije. Izjemoma lahko okrajne volilne komisije določijo volišča za predčasno glasovanje tudi izven območja okrajne volilne komisije oz. več volišč za predčasno glasovanje na območju svojega okraja, če se na tak način omogoči predčasno glasovanje večjemu številu volivcev in zagotovi lažja dostopnost volišč za volivce ter boljša organizacija in izvedba predčasnega glasovanja (geografski in družbeni dejavniki, boljši javni prevoz, možnost parkiranja, poznavanje lokacije idr.).

Okrajne volilne komisije morajo o sedežih in območjih volišč za predčasno glasovanje obvestiti javnost in občine na svojem območju na krajevno običajen način (npr. lokalni mediji, glasila občin in drugi ustrezni načini).

Na 16. redni seji, ki bo v četrtek, 10. februarja 2022, bo DVK sprejela rokovnik volilnih opravil ter navodila za delo okrajnih volilnih komisij in volilnih komisij volilnih enot, odločala pa bo tudi o sklepu o določitvi volišč na diplomatsko konzularnih predstavništvih, sklepu o določitvi in vsebini glasovnice, sklepu o določitvi in vsebini uradne prazne glasovnice, navodilu o ugotavljanju izida glasovanja po uradnih praznih glasovnicah in o sklepu o določitvi višine akontacije volilnim komisijam.