OPRAVIČILO ZARADI TEŽAV PRI ODDAJI VLOGE ZA GLASOVANJE IZ TUJINE

Služba Državne volilne komisije je bila s strani nekaterih državljank in državljanov opozorjena, da v četrtek, 24. marca, zadnjo uro pred iztekom roka za oddajo vloge za glasovanje po pošti iz tujine preko portala eUprava te vloge ni bilo mogoče oddati. Zadevo smo nemudoma preverili pri skrbniku spletnih storitev eUprava, ki deluje pod okriljem ministrstva za javno upravo, in prejeli informacije, da je prišlo do sistemskega izpada zaradi napačne nastavitve časovnega okna v računalniškem programu. Volivkam in volivcem se iskreno opravičujemo za omenjeno napako in zagotavljamo, da bodo njihove vloge, ki so prispele sinoči med 23. in 24. uro, upoštevane kot pravočasne.

Kot so sporočili tehnični skrbniki spletnih storitev, je do težav prišlo zaradi periode, ki se izračunava pri blokadi vloge za volitve 30 dni pred datumom volitev. V časovnem obdobju 30 dni pred volitvami namreč pride do premika ure z zimskega na poletni čas in torej do posledične izgube 60 minut, programska koda pa izračunava natančen čas 30 dni pred volitvami. Gre za izjemno situacijo, ki se je zgodila zaradi obdobja pred menjavo ure. Takšne težave od leta 2016 vse doslej še niso zaznali, niti ni bila predvidena pri zasnovi scenarija rešitve.

Način izračunavanja blokade za možnost oddaje vlog bodo v prihodnje sprogramirali tako, da se izračun periode ne bo izvajal na izračun časa med dvema časovnima točkama, ampak na način, da se nadzoruje samo konkretni datum, od katerega dalje oddaja vloge ni več mogoča.

Podrobnejše pojasnilo je v priponki.