PODATKI O VOLILNI UDELEŽBI NA PREDČASNEM GLASOVANJU (3. DAN IN SKUPAJ)

Volilna udeležba na predčasnem glasovanju

Po podatkih okrajnih volilnih komisij je zadnji dan predčasnega glasovanja (v četrtek, 20. oktobra) na volitvah predsednika republike 2022 glasovalo 23.203 volivk in volivcev oziroma 1,37 odstotka vseh volilnih upravičencev. Od torka do vključno četrtka se je predčasnega glasovanja skupaj udeležilo skoraj 68.000 volivk in volivcev oz. približno 4 odstotki volilnih upravičencev.

Na predsedniških volitvah leta 2017 je v prvem krogu glasovanja skupaj predčasno glasovalo 28.201 volilk in volilcev oz. 1,65 odstotka vseh volilnih upravičencev, na volitvah predsednika republike leta 2012 pa 23.350 volilk in volilcev oz. 1,36 odstotka volilnih upravičencev. Na aprilskih volitvah v državni zbor je predčasno glasovalo 130.151 oz. 7,67 odstotka volivk in volivcev.

Drugi načini glasovanja

Za nedeljske volitve predsednika oz. predsednice republike je bilo oddanih 3934 vlog za glasovanje po pošti v Sloveniji, 319 vlog za glasovanje na domu in 4949 vlog za glasovanje na volišču izven okraja stalnega prebivališča. Volivke in volivci s stalnim prebivališčem v tujini so oddali 279 vlog za glasovanje na t. i. omnia volišču v Sloveniji. Volivke in volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki bodo na dan glasovanja v tujini in želijo tam glasovati, so oddali 499 vlog za glasovanje na diplomatsko-konzularnih predstavništvih in 593 vlog za glasovanje po pošti iz tujine.

Število volilnih upravičencev

Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve je bilo 7. oktobra 2022 v volilnih imenikih za izvedbo glasovanja na volitvah predsednika republike vpisanih skupaj 1.694.429 volilnih upravičencev, od tega 1.587.322 volivk in volivcev s stalnim prebivališčem v Sloveniji in 107.107 s stalnim prebivališčem v tujini.