POJASNILO GLEDE NAVEDB O IZOBRAZBI KANDIDATKE OB VLOŽITVI KANDIDATURE NA VOLITVAH V DZ 2022

V zvezi z novinarskimi vprašanji, ki smo jih prejeli glede navedene izobrazbe kandidatke za poslanko Mateje Čalušić v kandidaturi na volitvah v državni zbor aprila 2022, pojasnjujemo, da je bilo na predlogu kandidatne liste Gibanja Svoboda pri omenjeni kandidatki v rubriki »stopnja in naziv izobrazbe« navedeno »VII. stopnja, univerzitetna dipl. inž. agronomije«, v rubriki »strokovni ali znanstveni naslov« pa »univerzitetna dipl. inž. agronomije«.

Liste kandidatov se na volitvah v državni zbor vlagajo pri volilnih komisijah volilnih enot. Predlog liste kandidatov mora v skladu z 51. členom zakona o volitvah v državni zbor med drugim vsebovati osebne podatke kandidatov, in sicer: ime, priimek, rojstni podatki, EMŠO stopnja izobrazbe, naziv izobrazbe, strokovni ali znanstveni naslov in delo, ki ga opravlja, ter stalno prebivališče kandidata.

Volilna komisija volilne enote pri preizkusu zakonitosti kandidatur ne preverja navedb kandidatov o pridobljenem strokovnem ali znanstvenem naslovu, saj za to ni pravne podlage. Stopnja izobrazbe namreč ni pogoj za kandidiranje na volitvah v državni zbor. Edina pogoja sta državljanstvo Republike Slovenije in polnoletnost.

Naj ob tem še dodamo, da Državna volilna komisija najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja javno objavi seznam potrjenih list kandidatov in seznam kandidatov, o katerih se glasuje v posameznih volilnih okrajih. V zvezi z javno objavo seznama potrjenih list kandidatov v volilni enoti 2000 Postojna, kjer je kandidirala omenjena poslanka, nismo nikoli prejeli nobenega obvestila o morebitni napačni navedbi strokovnega naziva ga. Čalušić.