POZIV SODNIKOM K PONOVNEMU PREMISLEKU O (NE)SODELOVANJU V VOLILNIH KOMISIJAH

Predsednik Državne volilne komisije Peter Golob je 18. januarja 2024 na predsednico Slovenskega sodniškega društva dr. Vesno Bergant Rakočević in na predsednika Sodnega sveta Vladimirja Horvata naslovil dopis s pozivom k ponovnemu premisleku o (ne)sodelovanju v volilnih komisijah.

»Kot predsednik samostojnega in neodvisnega državnega organa, ki skrbi za zakonitost volitev in usklajuje delo volilnih komisij, sem dolžan izraziti skrb zaradi sklepov, ki jih je 4. januarja 2024 sprejel glavni odbor Slovenskega sodniškega društva in se med drugim nanašajo tudi na možnost nesodelovanja sodnikov v volilnih komisijah ob izvedbi junijskih volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament,« je uvodoma zapisal predsednik DVK.

Trenutno je v delo volilnih komisij vključenih 156 sodnikov (iz sodniških vrst je imenovanih 20 predsednikov volilnih komisij volilnih enot in njihovih namestnikov, 88 predsednikov okrajnih volilnih komisij in 46 njihovih namestnikov ter predsednik DVK in njegova namestnica). Po besedah predsednika DVK Petra Goloba so predsedniki volilnih komisij in njihovi namestniki iz vrst sodnikov garant neodvisnosti in varuhi zakonitosti volitev, zato je njihova vloga v volilnem procesu izjemnega pomena.

»Podpiram prizadevanja sodnikov za uresničitev ustavne odločbe za ureditev plačnega položaja, vendar pa obenem opozarjam, da je dolžnost vseh, ki smo imenovani v volilne komisije (predsedniki in njihovi namestniki, člani in njihovi namestniki, tajniki in njihovi namestniki), da moramo volitve izpeljati in pri tem spoštovati načela pravne države. V primeru uresničitve napovedi o odstopu sodnikov iz volilnih komisij, bi bila izvedba volitev nedvomno otežena, zato sem vas kot predsednik Državne volilne komisije dolžan pozvati k ponovnemu premisleku o (ne)sodelovanju v volilnih komisijah. Ob tem naj tudi spomnim, da je Državna volilna komisija svoje obveznosti do vseh, ki delujejo v volilnih organih, vselej pravočasno izpolnila in bila vedno v strokovno oporo in pomoč,« je v omenjenem dopisu poudaril Peter Golob.

Slovensko sodniško društvo in Sodni svet je tudi zaprosil, naj čim prej sporočijo, kakšna je njihova dokončna odločitev glede sodelovanja v volilnih komisijah. Ob predvidevanju, da bodo roki za volilna opravila začeli teči v prvi polovici marca, bo namreč Državna volilna komisija morala postopati v skladu z volilno zakonodajo, ki ji med drugim nalaga tudi dolžnost imenovanja volilnih komisij.