PREDČASNO GLASOVANJE

V torek, 19. aprila, se začenja predčasno glasovanje za volitve v državni zbor 2022. Volišča za predčasno glasovanje (po vsej državi jih je 96) bodo odprta do vključno četrtka, 21. aprila, med 7. in 19. uro.

Prijava za predčasno glasovanje ni potrebna, prav tako volilec s seboj na volišču ne potrebuje obvestila volilcu, pač pa zgolj osebni dokument, s katerim lahko izkaže svojo identiteto. Obvestilo volilcu je informativne narave in tudi pripomoček, da volilni odbor lahko hitreje poišče volilca v volilnem imeniku.

Na predčasnem glasovanju lahko glasujejo samo volilci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Volišča za predčasno glasovanje so praviloma vezana na okraj stalnega prebivališča, z nekaterimi izjemami (denimo v Ljubljani bo 14 volišč za predčasno glasovanje na eni lokaciji, in sicer na Gospodarskem razstavišču).

Na predčasnih volitvah v državni zbor leta 2018 je na predčasnih volitvah glasovalo (skupaj v vseh treh dneh) 53.158 oz. 3,1 odstotka volilnih upravičencev, na volitvah v državni zbor leta 2014 pa 66.754 oz. 3,9 odstotka volilnih upravičencev.

Seznam volišč za predčasno glasovanje je objavljen na spletni strani DVK:

https://www.dvk-rs.si/volitve-in-referendumi/drzavni-zbor-rs/volitve-drzavnega-zbora-rs/volitve-v-dz-2022/#accordion-1731-body-5