PRI OBJAVI GLASOVNIC, KJER JE ŽIG NAMENOMA ODREZAN ALI ZAKRIT, GRE ZA NEDOPUSTNO MANIPULACIJO

Zaradi številnih objav v zvezi z domnevno neveljavnimi glasovnicami brez žiga, ki so v teh dneh preplavile družbena omrežja, pojasnjujemo, da mora imeti vsaka glasovnica na državnozborskih volitvah odtis žiga Državne volilne komisije (DVK). Žig je bil v vseh volilnih enotah odtisnjen v sredini na spodnjem robu glasovnic. DVK je sklep o določitvi in vsebini glasovnice, ki opredeljuje tudi način ožigosanja, sicer sprejela 10. februarja 2022 na 16. redni seji.

Naj ob tem pojasnimo, da se glasovnice na splošnem glasovanju pri žigu razlikujejo od drugih glasovnic. Glasovnice na predčasnem glasovanju imajo namreč poleg žiga DVK na sredini spodnjega roba tudi žig okrajne volilne komisije na levem spodnjem robu. Glasovnice za glasovanje po pošti iz Slovenije imajo poleg žiga DVK na sredini spodnjega roba še žig okrajne volilne komisije na spodnjem desnem robu. Glasovnice za glasovanje na t. i. voliščih omnia imajo poleg žiga DVK na sredini spodnjega roba tudi žig okrajne volilne komisije na zgornjem levem robu. Glasovnice na voliščih na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Slovenije v tujini imajo poleg žiga DVK na sredini spodnjega roba še žig okrajne volilne komisije na sredini zgornjega roba, glasovnice, ki se z volilnim gradivom pošiljajo volilkam in volilcem po pošti v tujino, pa imajo poleg žiga DVK na sredini spodnjega roba tudi žig okrajne volilne komisije na zgornjem desnem robu.

Pri objavi fotografij glasovnic na družbenih omrežjih na način, da je namenoma odrezan ali zakrit tisti del glasovnice, ki vsebuje žig, gre po našem mnenju za nedopustne manipulacije. V primeru, če bi bile na katerem izmed volišč res razdeljene glasovnice brez žiga DVK, pa ima vsak volilec možnost pravnega varstva, pri čemer mora o tem presojati pristojna volilna komisija volilne enote oz. okrajna volilna komisija.