REFERENDUMI 2022: VOLILNA UDELEŽBA DO 11. URE

Po podatkih okrajnih volilnih komisij je na voliščih v Sloveniji do 11. ure na referendumu o noveli zakona o vladi glasovalo 170.974 volivk in volivcev oziroma 10,09 odstotka volilnih upravičencev. Na referendumu o noveli zakona o vodah julija 2021 je bila volilna udeležba do 11. ure 15,15-odstotna (glasovalo je 257.328 volivcev), končna volilna udeležba pa je bila 46,46-odstotna.

Najvišja volilna udeležba je bila danes do 11. ure v volilni enoti Novo mesto, in sicer 10,93-odstotna, najnižja pa v volilni enoti Ljubljana - Bežigrad, in sicer 8,97-odstotna. Volilni okraj z najvišjo udeležbo je Škofja Loka 2 (13,64 %), z najnižjo pa Domžale 2 (6,67 %).

Okrajne volilne komisije zaenkrat sporočajo zgolj podatke o volilni udeležbi na referendumu o noveli zakona o vladi. Po zaprtju volišč pa se bodo podatki o volilni udeležbi objavljali za vsak referendum posebej.

Na ponovnem glasovanju na referendumu o zakonu o drugem tiru leta 2018 je do 11. ure glasovalo 5,10 odstotka volilnih upravičencev, na referendumu o zakonu o drugem tiru leta 2017 pa je do 11. ure glas oddalo 6,25 odstotka volilnih upravičencev. Leta 2015 je na referendumu o noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih do 11. ure glasovalo 9,3 odstotka volilnih upravičencev.

Rednih volišč po državi je 2999, poleg tega je odprtih tudi 88 t. i. volišč omnia, ki so namenjena glasovanju izven okraja stalnega prebivališča. Volišča bodo odprta do 19. ure. Zemljevid z volišči je dostopen tukaj: https://www.dvk-rs.si/volisca/#/

Kvorum, ki je potreben za zavrnitev zakonov na referendumu, je odvisen od števila oddanih veljavnih glasovnic in od števila volilnih upravičencev. V skladu z veljavno zakonodajo je zakon na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina volivcev. Po podatkih ministrstva za notranje zadeve je bilo 11. novembra v volilnih imenikih za izvedbo glasovanja o treh zakonodajnih referendumih vpisanih 1.694.343 volilnih upravičencev. Za zavrnitev posameznega zakona morata biti izpolnjena dva pogoja, in sicer da večina volivcev veljavno glasuje proti zakonu in obenem, da je teh volivcev najmanj 338.869.