REFERENDUMI - UDELEŽBA NA PREDČASNEM GLASOVANJU (1. DAN)

Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je prvi dan predčasnega glasovanja (v torek, 22. novembra) na treh zakonodajnih referendumih (o noveli zakona o vladi, noveli zakona o dolgotrajni oskrbi in noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija) udeležilo 15.202 volivk in volivcev oziroma nekaj manj kot 0,9 odstotka vseh volilnih upravičencev.

Okrajne volilne komisije zaenkrat sporočajo zgolj podatke o volilni udeležbi na referendumu o noveli zakona o vladi. V nedeljo po zaprtju volišč pa se bodo podatki o volilni udeležbi objavljali za vsak referendum posebej.

Na referendumu o noveli zakona o vodah julija 2021 je prvi dan predčasnega glasovanja svoj glas oddalo 24.707 volivcev oziroma 1,45 odstotka volilnih upravičencev, drugi dan 30.113 oz. 1,77 odstotka, zadnji dan pa 29.376 oz. 1,73 odstotka volivk in volivcev. Skupaj je takrat na referendumu predčasno glasovalo 84.196 volivk in volivcev oz. 4,96 odstotka volilnih upravičencev. Končna volilna udeležba na omenjenem referendumu leta 2021 pa je bila 46,46-odstotna (glasovalo je 789.192 volivk in volivcev).

Predčasno glasovanje sicer poteka še danes in jutri (od 7. do 19. ure). Volivec za glasovanje potrebuje osebni dokument, s katerim lahko izkaže svojo identiteto. Obvestilo volivcu je informativne narave in tudi pripomoček, da volilni odbor lahko hitreje poišče volivca v volilnem imeniku.

Na predčasnem glasovanju lahko glasujejo samo volivci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Volišča za predčasno glasovanje so praviloma vezana na okraj stalnega prebivališča, z nekaterimi izjemami (v Ljubljani je 14 volišč za predčasno glasovanje na eni lokaciji, in sicer na Gospodarskem razstavišču). To pomeni, da ni mogoče predčasno glasovati izven okraja stalnega prebivališča.

Seznam volišč za predčasno glasovanje je objavljen na spletni strani DVK:

https://www.dvk-rs.si/volitve-in-referendumi/referendumi/volitve-referenduma/referendumi-2022/

Na glasovanju o treh zakonodajnih referendumih je na voliščih en volilni imenik, pri čemer se mora volivec oz. volivka v volilni imenik podpisati za vsak referendum posebej (torej trikrat, če želi glasovati o vseh treh referendumih). V skladu s tem, za katerega od referendumov se volivec podpiše v volilni imenik, nato prejme ustrezno glasovnico oz. glasovnici/e.