REFERENDUMI - UDELEŽBA NA PREDČASNEM GLASOVANJU (3. DAN IN VSE TRI DNI SKUPAJ)

Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je zadnji dan predčasnega glasovanja (v četrtek, 24. novembra) na treh zakonodajnih referendumih udeležilo 23.123 volivk in volivcev oziroma 1,36 odstotka vseh volilnih upravičencev. V vseh treh dneh predčasnega glasovanja je glas oddalo 66.341 volivk in volivcev oz. 3,91 odstotka volilnih upravičencev.

Okrajne volilne komisije zaenkrat sporočajo zgolj podatke o volilni udeležbi na referendumu o noveli zakona o vladi. V nedeljo po zaprtju volišč pa se bodo podatki o volilni udeležbi objavljali za vsak referendum posebej.

Na referendumu o noveli zakona o vodah julija 2021 je prvi dan predčasnega glasovanja svoj glas oddalo 24.707 volivcev oziroma 1,45 odstotka volilnih upravičencev, drugi dan 30.113 oz. 1,77 odstotka, zadnji dan pa 29.376 oz. 1,73 odstotka volivk in volivcev. Skupaj je takrat na referendumu predčasno glasovalo 84.196 volivk in volivcev oz. 4,96 odstotka volilnih upravičencev.

V nedeljo bo od 7. do 19. ure po državi odprtih 2999 rednih volišč in 88. t. i. volišč omnia. Volivke in volivci se bodo na referendumih odločali o noveli zakona o vladi, noveli zakona o dolgotrajni oskrbi in noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija. O vsakem posameznem referendumu volivec glasuje tako, da obkroži besedo »ZA« ali besedo »PROTI« (torej za uveljavitev zakona ali proti uveljavitvi zakona). Volivec se sam odloči, za katerega od referendumov glasuje (za enega, dva ali vse tri).

Podatki o volilni udeležbi do 11. ure in do 16. ure, ki jih bo Državna volilna komisija - na podlagi podatkov okrajnih volilnih komisij - sporočala javnosti (predvidoma ob 12:30 in ob 17:30), se bodo nanašali zgolj na volilno udeležbo na referendumu o noveli zakona o vladi. Po zaprtju volišč pa se bodo podatki o volilni udeležbi ugotavljali in objavljali za vsak referendum posebej.

Kvorum, ki je potreben za zavrnitev zakonov na referendumu, je odvisen od števila oddanih veljavnih glasovnic in od števila volilnih upravičencev. V skladu z veljavno zakonodajo je zakon na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina volivcev. Po podatkih ministrstva za notranje zadeve je bilo 11. novembra v volilnih imenikih za izvedbo glasovanja o treh zakonodajnih referendumih vpisanih 1.694.343 volilnih upravičencev. Za zavrnitev posameznega zakona morata biti izpolnjena dva pogoja, in sicer da večina volivcev veljavno glasuje proti zakonu in obenem, da je teh volivcev najmanj 338.869.