SESTANEK Z NIJZ, MZ, MJU - OBVESTILO ZA JAVNOST

Obveščamo vas, da je danes, 27. 1. 2022 med 11. in 12.30 uro potekal na Pravni fakulteti v Ljubljani sestanek na katerega so bili vabljeni predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za javno upravo. Sestanek je vodila namestnica predsednika DVK Brigita Domijan Pavlin, na sestanku pa so bili navzoči tudi nekateri člani in namestniki članov Državne volilne komisije.

Na sestanku je Državna volilna komisija v sodelovanju z vabljenimi predstavniki navedenih institucij in organov obravnavala odprta vprašanja v zvezi z možnimi načini glasovanja volivcev, ki bodo na volitvah v državni zbor 24. 4. 2022 v karanteni ali izolaciji,  ki jih dopušča zakon. Glavni poudarek v razpravi je bil namenjen pogojem, ki jih bodo morali izpolnjevati volivci v karanteni ali izolaciji za posebne oblike glasovanja ter kakšne ukrepe bo morala zagotoviti DVK na voliščih in kakšna bo zaščita članov volilnih organov, še posebej volilnih odborov.

Na sestanku je bilo dogovorjeno, da bodo pristojni organi pregledali ukrepe, ki jih je za preprečevanje okužbe z virusom Covid-19 sprejela DVK za izvedbo zakonodajnega referenduma o noveli zakona o vodah (ZV-1G) in jih po potrebi dopolnili, DVK pa bodo posredovali tudi druge informacije (npr. različne protokole ravnanja, potrebno zaščitno opremo za člane volilnih odborov), ki jih DVK potrebuje za svoje nadaljnje odločitve ter se dogovorili za nadaljnje sodelovanje.

Sodelujočim se zahvaljujemo za njihova mnenja in konstruktivno sodelovanje.