SKUPAJ POTRJENIH 11 LIST KANDIDATOV ZA EVROPSKE VOLITVE, ENA ZAVRNJENA

Državna volilna komisija je v soboto, 11. maja 2024, na 77. seji potrdila še zadnje tri pravočasno vložene kandidatne liste za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, eno pa je zavrnila. Volivke in volivci bodo 9. junija 2024 lahko izbirali med enajstimi listami kandidatk in kandidatov, ki bodo izpisane na glasovnici: Nova Slovenija – krščanski demokrati, Vesna – zelena stranka, Slovenska ljudska stranka, Socialni demokrati, Gibanje Svoboda, Slovenska demokratska stranka, Levica, Resni.ca, skupna lista strank DeSUS in Dobra država, Zeleni Slovenije in Nič od tega.

Predlogu liste kandidatk in kandidatov, ki ga je sinoči vložila Piratska stranka Slovenije, ni bilo priloženo zadostno število podpisov podpore volivce, zato je DVK listo zavrnila. V skladu z zakonom o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament lahko politična stranka vloži listo kandidatov, če je podprta s podpisi najmanj tisoč volivcev, Piratska stranka pa je predlagani listi kandidatov priložila 903 obrazce s podpisi podpore volivcev.

V skladu z Zakonom o volitvah v državni zbor se lista kandidatov, ki ni določena v skladu z določbami zakona, zavrne. Zoper odločbo volilne komisije o zavrnitvi liste kandidatov se lahko v 48 urah po prejemu odločbe vloži pritožba na vrhovno sodišče. Sodišče mora o pritožbi odločiti najpozneje v 48 urah po prejemu pritožbe.

Člani DVK so med drugim razpravljali tudi o vsebini glasovnice oziroma izpisu imen kandidatnih list na glasovnici. V 20. členu Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament je določeno, da glasovnica vsebuje ime, skrajšano ime ali kratico imena in znak politične stranke. To pomeni, da morajo biti imena političnih strank na glasovnici zapisana v celoti, kot so določena v registru političnih strank.