SPLETNA STRAN S PODATKI O VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR 2022

Na povezavi https://volitve.dvk-rs.si/ bodo objavljeni ključni podatki o aprilskih volitvah v državni zbor 2022 (volilna udeležba, izidi glasovanja, kandidatne liste ipd.).

Trenutno so na tej strani objavljeni podatki o potrjenih listah kandidatov (po listah ter po volilnih enotah in okrajih), ki jih prejemamo od volilnih komisij volilnih enot. Seznami se bodo sproti dopolnjevali (do izteka roka za preverjanje zakonitosti vloženih list).

Po potrditvi vloženih list bodo volilne komisije volilnih enot najpozneje do 3. aprila opravile žreb, s katerim bodo določile vrstni red, po katerem bodo kandidatne liste objavljene na glasovnici.