SPREJET DOGOVOR O NAČINU IZBIRE NOVEGA DIREKTORJA SLUŽBE DRŽAVNE VOLILNE KOMISIJE

Državna volilna komisija se je 23. novembra 2023 na 64. seji seznanila s poročilom o delu posebne natečajne komisije za izvedbo javnega natečaja za direktorja Službe Državne volilne komisije. Članice in člani DVK so se dogovorili tudi o načinu izbire najprimernejšega kandidata za imenovanje na omenjeni položaj. Na naslednji seji, ki bo 7. decembra 2023, bo DVK opravila pogovore s štirimi kandidati ter nato glasovala o imenovanju novega direktorja.

Posebna natečajna komisija je v postopku izvedbe javnega natečaja ugotovila, da od sedmih prispelih prijav šest kandidatov izpolnjuje natečajne pogoje. Na podlagi presoje prijav in opravljenih pogovorov s kandidati ter njihove predstavitve poznavanja delovnega področja in izkazanih vodstvenih kompetenc je posebna natečajna komisija ocenila, da v ožji izbor uvrsti tri kandidate. DVK je na današnji seji ta izbor razširila na štiri kandidate.

Državna volilna komisija bo – v skladu s Pravili o postopku za izvedbo javnega natečaja za direktorja Službe Državne volilne komisije DVK – tako na naslednji seji s štirimi kandidati opravila pogovore in nato glasovala o imenovanju novega direktorja Službe DVK. Izbrani kandidat, ki bo nadomestil dosedanjega direktorja Dušana Vučka, bo imenovan na položaj za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja, delo pa bo začel opravljati 1. februarja 2024.