SPREMEMBA ŠTEVILA VOLILNIH UPRAVIČENCEV NA VOLIŠČU DK KS ŽABJA VAS V NOVEM MESTU

Zaradi polemik na družbenem omrežju Twitter, zakaj se je na volišču Dom krajanov Krajevna skupnost Žabja vas v Novem mestu (Šentjernejska cesta 10, Novo mesto) število volilnih upravičencev od aprilskih državnozborskih volitev do volitev predsednika republike precej zmanjšalo, pojasnjujemo, da je okrajna volilna komisija 6003 – Novo mesto 2 dne 29. 8. 2022 sprejela sklep o spremembi sedežev volišč in volilnih območij zaradi uskladitve volišč z Mestno občino Novo mesto in občino Straža ob bližajočih se lokalnih volitvah.

Okrajna volilna komisija 6003 Novo mesto 2 je, kot izhaja iz priloženega sklepa, spremenila sedeže in območja več volišč, obenem pa je določila tudi nova volišča. Vsi sedeži in območja volišč so usklajeni z Mestno občino Novo mesto in občino Straža.

Območje volišča Dom krajanov Krajevna skupnost Žabja vas se je spremenilo tako, da so bila izločena naselja Slančeva ulica, Uica Ilke Vaštetove, Ulica Milana Majcna in Jurčičeva ulica 15, ki so bila dodana volišču v Vrtcu Ciciban II (Ragovska ulica 18, Novo mesto). Poleg tega je bil izločen del Kandijske ceste, ki je bil dodan volišču Vrtec Ciciban I (Ragovska ulica 18, Novo mesto). Posledično se je na volišču DK KS Žabja vas število volilnih upravičencev zmanjšalo.