ŠTEVILO VOLIVCEV - PRIPADNIKOV MANJŠIN

Na podlagi 45. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06-ZVDZ-UPB1, 54/07 – odločba US, 23/17 in 29/21) Državna volilna komisija objavlja število volivcev – pripadnikov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, ki so imeli na zadnjih volitvah pravico voliti za poslanca italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti:

Na volitvah v državni zbor, ki so bile 3. 6. 2018 je imelo volilno pravico 2.727  državljanov Republike Slovenije - pripadnikov italijanske narodne skupnosti ter 5.962 državljanov Republike Slovenije - pripadnikov madžarske narodne skupnosti.