STROKOVNI POSVET VOLILNIH KOMISIJ V SKLOPU PRIPRAV NA IZVEDBO EVROPSKIH VOLITEV

V sklopu priprav na izvedbo volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo 9. junija 2024, Državna volilna komisija organizira strokovni posvet volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij. Strokovni posvet, namenjen predsednikom in tajnikom volilnih komisij ter njihovim namestnikom, bo v torek, 16. januarja 2024, ob 10. uri v Kongresnem centru Brdo (dvorana Grandis, Brdo pri Kranju, Predoslje 39). 

V preteklem letu je Državna volilna komisija imenovala nove sestave osmih volilnih komisij volilnih enot in 88 okrajnih volilnih komisij, zato bo omenjeni posvet obenem priložnost za spoznavno srečanje. Udeležencem posveta se bo predstavil tudi novi direktor Službe Državne volilne komisije, ki bo mandat nastopil 1. februarja 2024.

Program:

9:30 – 10:00               Prihod in registracija

10:00 – 10:15             Uvodni nagovor predsednika Državne volilne komisije Petra Goloba in novoimenovanega direktorja Službe Državne volilne komisije Igorja Zorčiča

10:15 – 11:15             Določanje volišč in imenovanje volilnih odborov (Mitja Šuligoj, član Državne volilne komisije)

                                   Priprave na izvedbo volitev (Karolina Lužar, namestnica direktorja)

11:15 – 12:00             Razprava

12:00 – 12:30             Odmor

12:30 – 13:15             Posebnosti glasovanja in ugotavljanja izida volitev v Evropski parlament

                                   Informacijski sistem za podporo volitvam isDVK (Dušan Vučko, direktor)

13:15 – 14:00             Razprava in zaključek

Udeležbo na strokovnem posvetu je treba potrditi najpozneje do petka, 12. januarja 2024, na e-naslov: sluzba.dvk@dvk-rs.si.