URESNIČEVANJE VOLILNE PRAVICE V PRIMERU BOLEZNI

Predsednik Državne volilne komisije (DVK) Peter Golob je na Ministrstvo za zdravje RS, Zdravniško zbornico Slovenije in Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani danes naslovil dopis v zvezi z uresničevanjem volilne pravice volivkam in volivcem, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli udeležiti glasovanja na volišču.

Kot je v omenjenem dopisu med drugim poudaril predsednik DVK Peter Golob, DVK razume željo in interes, da se zdravnikov in ostalega zdravstvenega osebja ne obremenjuje z dodatnimi administrativnimi obremenitvami, vendar pa za zakonitost volitev in enotno uporabo določb zakona o v volitvah v državni zbor skrbi DVK, skupaj z ostalimi deležniki, ki sodelujejo v volilnih procesih. Po mnenju DVK je nesprejemljivo, da zdravniki zavračajo prošnje za izdajanje potrdil volivkam in volivcem, ki zaradi bolezni želijo oddati vlogo za glasovanje na domu. Število teh vlog ni neobvladljivo in ne bi smelo predstavljati velike dodatne obremenitve za zdravnike.

Člani okrajnih volilnih komisij ne morejo biti tisti, ki bi presojali o zdravstvenem stanju volivk in volivcev, zato DVK naproša pristojne institucije, da zdravnikom pojasnijo, da s tem, ko zavračajo prošnje za izdajanje potrdil, onemogočajo uresničevanje volilne pravice tistim, ki se zaradi bolezni ne morejo udeležiti glasovanja na volišču.

Dopis prilagamo v priponki.