VLAGANJE KANDIDATUR ZA VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE

Predlog kandidature na volitvah predsednika republike se (v skladu s 17. členom Zakona o volitvah predsednika republike) vloži neposredno pri Državni volilni komisiji najpozneje 25. dan pred dnevom glasovanja. Rok za vložitev predlogov kandidatur za volitve predsednika republike, ki bodo 23. oktobra 2022, se bo iztekel v sredo, 28. septembra 2022.

Ob vložitvi kandidature se opravi pregled vložene kandidature ter prešteje in preveri ustreznost obrazcev podpore, ki so priloženi kandidaturi.

Z namenom, da bi omenjeni postopek potekal nemoteno, Državna volilna komisija kandidatke in kandidate na volitvah predsednika republike ter njihove predstavnike vljudno naproša, da nas o predvidenem terminu vložitve kandidature predhodno obvestijo (na elektronski naslov gp.dvk@dvk-rs.si). Tako bomo namreč lahko termine vlaganja kandidatur uskladili na način, da bomo v čim večji meri upoštevali želje posameznega kandidata oz. kandidatke.