VLOŽENI PRVI KANDIDATURI ZA VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE

Predlog kandidature za predsednika republike sta danes vložila Gregor Bezenšek ml. in Janez Cigler Kralj, prvi s podporo volivk in volivcev, drugi pa s podporo poslank in poslancev NSi.

Služba Državne volilne komisije (DVK) je ob pregledu vložene kandidature Gregorja Bezenška ugotovila, da je priložil zadostno število ustrezno potrjenih in podpisanih obrazcev podpore volivcev, in sicer 5690. Kandidaturi Janeza Ciglerja Kralja pa je bilo priloženih osem obrazcev podpore poslank in poslancev.

Državna volilna komisija bo o zakonitosti obeh vloženih kandidatur in tudi o morebitnih ostalih kandidaturah, ki bodo vložene do takrat, odločala na redni seji, ki bo 22. septembra. O kasneje vloženih kandidaturah pa bo DVK odločala najpozneje po izteku roka za vlaganje kandidatur.