VOLILNA UDELEŽBA NA PREDČASNEM GLASOVANJU - TRETJI DAN (6. 6. 2024)

Po podatkih okrajnih volilnih komisij se je zadnji dan predčasnega glasovanja (v četrtek, 6. junija) volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament udeležilo 19.667 volivk in volivcev (oziroma 1,2 odstotka volilnih upravičencev). Glasovanja na posvetovalnih referendumih pa se je udeležilo 19.631 volivk in volivcev (oz. 1,2 odstotka volilnih upravičencev). Vse tri dni skupaj se je predčasnega glasovanja udeležilo 3,7 odstotka volilnih upravičencev (59.097 volivcev na evropskih volitvah in 58.981 na posvetovalnih referendumih).

Okrajne volilne komisije zaenkrat poleg podatkov o volilni udeležbi na evropskih volitvah sporočajo zgolj podatke o volilni udeležbi na posvetovalnem referendumu o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. V nedeljo po zaprtju volišč pa se bodo podatki o volilni udeležbi poleg evropskih volitev objavljali tudi za vsak referendum posebej.

Na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament leta 2019 se je prvi dan predčasnega glasovanja udeležilo 8052 volivk in volivcev oziroma 0,47 odstotka vseh volilnih upravičencev, drugi dan 12.356, tretji dan pa 10.948 volivcev. Skupaj se je takrat predčasnega glasovanja (v vseh treh dneh) udeležilo 31.356 volivcev oziroma 1,84 odstotka volilnih upravičencev.
 
Na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vladi novembra 2022 je prvi dan predčasnega glasovanja svoj glas oddalo 15.202 volivcev, drugi dan 28.016 volivcev, zadnji dan pa 23.123 volivk in volivcev. Skupaj je takrat na referendumu predčasno glasovalo 66.341 oz. 3,91 odstotka volilnih upravičencev. Končna volilna udeležba na omenjenem referendumu leta 2022 pa je bila 41,83-odstotna (skupaj je takrat glasovalo 708.701 volivk in volivcev).

Na voliščih sta dva volilna imenika: eden za glasovanje na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, drugi pa za glasovanje na treh posvetovalnih referendumih (o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o uvedbi preferenčnega glasu za volitve v državni zbor ter o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene in gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo). Volivec oz. volivka se mora v volilni imenik podpisati za vsak referendum posebej (torej trikrat, če želi glasovati o vseh treh referendumih). V skladu s tem, za katerega od referendumov se volivec podpiše v volilni imenik, nato prejme ustrezno glasovnico oz. glasovnici/e. 

Vsak volivec se sam odloči, katerih glasovanj se bo udeležil in koliko glasovnic bo prevzel. S prihodom na volišče izčrpa možnost glasovanja tako na evropskih volitvah kot na vseh treh posvetovalnih referendumih, ne glede na to, ali je prevzel vse glasovnice ali ne.


Splošno glasovanje na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament in na posvetovalnih referendumih bo potekalo v nedeljo, 9. junija, od 7. do 19. ure na 2981 rednih volišč in 55 voliščih za glasovanje izven okraja stalnega prebivališča (t. i. omnia volišča). Volivec lahko lokacijo rednega volišča poišče na tej povezavi: www.dvk-rs.si/volisca/

Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve je bilo konec maja v volilnih imenikih za glasovanje na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament vpisanih skupaj 1.689.465 volilnih upravičencev, od tega 1.582.691 volivk in volivcev s stalnim prebivališčem v Sloveniji in 106.774 s stalnim prebivališčem v tujini. Za glasovanje na treh posvetovalnih referendumih je v volilnih imenikih vpisanih skupaj 1.692.301 volilnih upravičencev, od tega 1.582.621 volivk in volivcev s stalnim prebivališčem v Sloveniji in 109.680 s stalnim prebivališčem v tujini.