PREDČASNO GLASOVANJE NA LOKALNIH VOLITVAH

Prihodnji teden (med 15. in 17. novembrom) bo v vseh občinah potekalo predčasno glasovanje na rednih lokalnih volitvah. Lokacije volišč za predčasno glasovanje objavijo občinske volilne komisije na svojih spletnih straneh ali na krajevno običajen način.

Predčasno glasovanje na lokalnih volitvah ne poteka nujno tri dni, tako kot na državnih volitvah, pač pa lahko tudi manj, odvisno od posamezne občine.

S seznamom volišč za predčasno glasovanje na lokalnih volitvah in s termini predčasnega glasovanja po posameznih občinah ne razpolagamo. Lokacije volišč za predčasno glasovanje in datume objavijo občinske volilne komisije na svojih spletnih straneh ali na krajevno običajen način.