VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE (1992 do 2017) - podatki o kandidatih, volilnih izidih in volilni udeležbi

Predsednika republike se voli na neposrednih, splošnih in tajnih volitvah za obdobje petih let (izvoljen je lahko največ dvakrat zaporedoma).

Kandidatke in kandidate za predsednico oz. predsednika republike lahko predlagajo poslanci (najmanj 10), politične stranke (predlog kandidature mora biti podprt s podpisi najmanj treh poslancev ali najmanj 3.000 volivcev) in volivci (najmanj 5.000 volivcev). Vsak poslanec in vsak volivec lahko da podporo samo eni kandidaturi.

V priponki so podatki o dosedanjih volitvah predsednika republike (1992 do 2017), in sicer o kandidatih, volilnih izidih in volilni udeležbi.