VOLITVE V DRŽAVNI SVET 2022

V sredo, 23. novembra, in v četrtek, 24. novembra, so potekale volitve v državni svet. V sredo so elektorji, ki so jih določili občinski in mestni sveti, na volilnih zborih izvolili 22 predstavnikov lokalnih interesov, v četrtek pa so elektorji, ki so jih določile interese organizacije, izvolili 18 predstavnikov funkcionalnih interesov (torej delodajalcev, delojemalcev, kmetov, obrtnikov, samostojnih poklicev in negospodarskih dejavnosti).

Državni svet sestavlja 40 članov, in sicer: 22 predstavnikov lokalnih interesov, 4 predstavniki delodajalcev, 4 predstavniki delojemalcev, 2 predstavnika kmetov, en predstavnik obrtnikov, en predstavnik samostojnih poklicev ter 6 predstavnikov negospodarskih dejavnosti (univerz, visokih in višjih šol, vzgoje in izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture in športa, zdravstva in socialnega varstva).

Izvoljeni so za mandatno dobo petih let.