VSAK VOLIVEC SE BO SAM ODLOČIL, ALI BO GLASOVAL ZA ENEGA, DVA ALI VSE TRI REFERENDUME

Predsednik Državne volilne komisije (DVK) Peter Golob in direktor Službe DVK Dušan Vučko sta 21. novembra 2022 na novinarski konferenci predstavila ključne informacije v zvezi z izvedbo treh zakonodajnih referendumov. Volivke in volivci se bodo v nedeljo, 27. novembra, na referendumih odločali o noveli zakona o vladi, noveli zakona o dolgotrajni oskrbi in noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija. Predčasno glasovanje se začenja v torek, 22. novembra, in bo potekalo do vključno četrtka, 24. novembra. Do srede, 23. novembra, do 24. ure pa lahko volivke in volivci še oddajo vloge za glasovanje na volišču izven okraja stalnega prebivališča in za glasovanje na domu v primeru bolezni.

Volivke in volivci bodo v nedeljo, 27. novembra, na referendumih odločali o noveli zakona o vladi, noveli zakona o dolgotrajni oskrbi in noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija. Pomembna informacija je, kot je izpostavil predsednik DVK Peter Golob, da se bo vsak volivec sam odločil, ali bo glasoval za vse tri referendume ali samo za enega ali pa za dva. V skladu s tem se bo tudi podpisal v volilni imenik: bodisi trikrat, dvakrat ali enkrat, torej za vsak referendum posebej. In glede na to, za katerega od referendumov se bo podpisal v volilni imenik, bo tudi prejel glasovnico oz. glasovnici/e. O vsakem posameznem referendumu volivec glasuje tako, da obkroži besedo »ZA« ali besedo »PROTI« (torej za uveljavitev zakona ali proti uveljavitvi zakona).

Podatki o volilni udeležbi do 11. ure in do 16. ure, ki jih bo Državna volilna komisija - na podlagi podatkov okrajnih volilnih komisij - sporočala javnosti (predvidoma ob 12:30 oziroma ob 17:30), se bodo nanašali zgolj na volilno udeležbo na referendumu o noveli zakona o vladi. Po zaprtju volišč pa se bodo podatki o volilni udeležbi ugotavljali in objavljali za vsak referendum posebej.

Kvorum, ki je potreben za zavrnitev zakonov na referendumu, je odvisen od števila oddanih veljavnih glasovnic in od števila volilnih upravičencev. V skladu z veljavno zakonodajo je zakon na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina volivcev. Po podatkih ministrstva za notranje zadeve je bilo 11. novembra v volilnih imenikih za izvedbo glasovanja o treh zakonodajnih referendumih vpisanih 1.694.343 volilnih upravičencev. Za zavrnitev posameznega zakona morata biti izpolnjena dva pogoja, in sicer da večina volivcev veljavno glasuje proti zakonu in obenem, da je teh volivcev najmanj 338.869.

V torek, 22. novembra, se začenja predčasno glasovanje. Volivke in volivci se lahko na volišča za predčasno glasovanje odpravijo v torek, sredo in četrtek od 7. do 19. ure. S seboj potrebujejo le osebni dokument. Volišč za predčasno glasovanje je tokrat 95, večinoma na sedežih upravnih enot. V nedeljo pa bo po državi 2999 volišč in poleg tega tudi 88 t. i. volišč omnia, kjer lahko glasujejo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem v tujini in vsi tisti, ki na dan glasovanja ne bodo v okraju svojega stalnega prebivališča. Vlogo za glasovanje na omnia voliščih je treba oddati vlogo najpozneje do srede, 23. novembra. Prav tako do srede morajo vlogo oddati tudi volivke in volivci, ki zaradi bolezni ne morejo na volišče in želijo glasovati na domu, je pojasnil direktor Službe DVK Dušan Vučko.

Roki za glasovanje iz tujine so že potekli. Pri referendumu morajo vlogo za glasovanje po pošti iz tujine za razliko od državnih volitev oddati tudi volivci s stalnim prebivališčem v tujini (t. i. izseljenci) in ne zgolj tisti volivci, ki so v tujini začasno (t. i. zdomci). Vlogo za glasovanje po pošti iz tujine je pravočasno oddalo 983 volivk in volivcev, za glasovanje na diplomatsko konzularnih predstavništvih pa 485 t. i. zdomcev. Volivci s stalnim prebivališčem v tujini gredo lahko brez vsakršne prijave na volišče na najbližjem diplomatsko-konzularnem predstavništvu.

V nedeljo po 19. uri oziroma po zaprtju volišč se bodo podatki o izidu glasovanja ugotavljali in objavljali za vsak referendum posebej. Prvi delni izidi glasovanja bodo znani v nedeljo zvečer, kasneje pa se bodo dopolnjevali še z izidom glasovanja po pošti z območja Slovenije (okrajne volilne komisije bodo ta izid ugotavljale v ponedeljek, 28. novembra) ter z izidom glasovanja po pošti iz tujine in na diplomatsko konzularnih predstavništvih (ta izid se ugotavlja 5. decembra).