VZPOSTAVITEV isDVK V ZAKLJUČNI FAZI

Vzpostavitev enotnega informacijskega sistema za podporo volitev in referendumov isDVK, ki bo omogočil bolj učinkovito, racionalnejše in hitrejše delo volilnih organov, je v zaključni fazi. DVK se je na 21. seji seznanila s poročilom ljubljanske Fakultete za matematiko in fiziko o neodvisni analizi skladnosti matematičnih in računskih postopkov za ugotavljanje izida volitev v državni zbor z določbami Zakona o volitvah v državni zbor. Strokovnjaki omenjene fakultete so preučili in preverili računalniški program, ki bo v okviru isDVK namenjen podpori volilnim organom pri izračunu volilnega izida oz. razdelitvi mandatov. Po ugotovitvah neodvisnih strokovnjakov se vsi izračuni in rezultati referenčnega programa ujemajo z izračuni in rezultati informacijskega sistema isDVK.

Članice in člani DVK so med drugim sprejeli tudi spremembo Rokovnika za izvedbo volilnih opravil za aprilske volitve v državni zbor, in sicer so zaradi praznika za en dan podaljšali rok za ugotavljanje izida glasovanja po pošti iz tujine. Okrajne volilne komisije in DVK bodo tako namesto 2. maja ta izid ugotavljale v torek, 3. maja, po 12. uri. Rok je bilo treba podaljšati zato, da se bodo lahko pri štetju glasov upoštevale vse glasovnice, ki bodo po pošti iz tujine prispele do vključno 3. maja do 12. ure. Ključni cilj omenjene spremembe rokovnika volilnih opravil je, da se pri ugotavljanju izida glasovanja upošteva čim več glasovnic, ki bodo po pošti prispele iz tujine. Poleg tega je DVK sprejela tudi navodila za delo volilnih odborov pri izvedbi glasovanja na parlamentarnih volitvah. Omeniti velja novost, da bodo vsi člani volilnih odborov imeli identifikacijske kartice, kar je pomembno zlasti z vidika pravnega varstva volilne pravice (volivci bodo v primeru morebitnih pritožb zoper delo volilnih odborov lahko natančno navedli, na katerega člana se nanaša pritožba).

Več v priponki.