Z elektronskim volilnim imenikom do večje učinkovitosti pri volilnih opravilih in izvedbi glasovanja

Služba Državne volilne komisije (DVK) je 17. februarja 2022 na Službo Vlade RS za digitalno preobrazbo in na Ministrstvo za notranje zadeve naslovila izhodišča za začetek projekta Elektronski volilni imenik. Z vzpostavitvijo elektronskega volilnega imenika bi se po prepričanju Službe DVK racionaliziralo delo volilnih organov, obenem pa bi se povečala učinkovitost pri izvajanju volilnih opravil oz. pri izvedbi glasovanja. Poleg tega bi se tudi zmanjšala možnost morebitnih napak, ki so posledica človeškega faktorja. To bi pripomoglo k še bolj doslednemu zagotavljanju spoštovanja načela enake volilne pravice, v skladu s katero ima vsak volivec en glas.

Med prednostmi elektronskega volilnega imenika lahko izpostavimo tudi, da ne bi bilo več potrebno tiskanje volilnih imenikov. Vse oblike glasovanja bi se avtomatično zabeležile v elektronskem volilnem imeniku, volilno udeležbo pa bi lahko objavljali v realnem času na spletu »on-line« (v primeru elektronskega volilnega imenika in elektronske identifikacije je volilna udeležba znana ob registraciji volivca), omogočeno bi bilo avtomatično zbiranje statističnih podatkov po spolu in starosti, zaradi opreme volišč z računalniki bi se pojavila dodatna možnost nadgradnje isDVK, ki bi omogočala vnos izidov glasovanja (volitev ali referenduma) na volišču samem. Elektronski volilni imenik bi omogočal razmislek, da bi se za posamezne volitve lahko uvedel t. i. sistem omnia na vseh voliščih.