ZAKON NE OMOGOČA IZJEM ZA ODDAJO VLOGE ZA GLASOVANJE NA DOMU MED 21. IN 24. APRILOM

Državna volilna komisija je v zadnjih dneh deležna številnih vprašanj o tem, kako bodo lahko glasovali tisti volivci in volivke, ki bodo zboleli po 20. aprilu, ko poteče zakonsko določen rok za oddajo vloge za glasovanje na domu. Zakon o volitvah v državni zbor namreč določa, da morajo volivke in volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču, to sporočiti okrajni volilni komisiji najpozneje tri dni pred dnem glasovanja. Ta določba seveda ne velja zgolj za tiste, ki bodo zaradi okužbe s koronavirusom v izolaciji, pač pa tudi za vse tiste, ki bodo v času volitev imeli kakšno drugo bolezen ali pa bodo denimo napoteni v bolnišnico, v dom starostnikov ipd.

Zaradi opozoril zdravniške stroke je DVK na zadnji seji z dnevnega reda umaknila odločanje o predlogu, da bi volivkam in volivcem, ki bodo v izolacijo napoteni po izteku roka za oddajo vloge za glasovanje na domu, omogočili glasovanje na volišču. Argument ministrstva za zdravje, svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje je, da za volivke in volivce v izolaciji, razen nujnega obiska pri zdravniku, ni izjem in ne smejo zapuščati svojega bivališča.

Volivkam in volivcem zato predlagamo, naj se, če imajo to možnost, udeležijo predčasnega glasovanja. Predčasno glasovanje bo potekalo od torka, 19. aprila, do vključno četrtka, 21. aprila, med 7. in 19. uro. Obenem tudi priporočamo, naj upoštevajo preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa, da bo lahko volilna udeležba čim višja.

Več v priponki.