ŽIGI NA GLASOVNICAH

V izogib napačnim informacijam, ki se pojavljajo v nekaterih medijih, sporočamo, da imajo glasovnice na rednih voliščih en žig (faksimile žiga Državne volilne komisije spodaj na sredini). Glasovnice na t. i. voliščih omnia pa imajo dva žiga (faksimile žiga Državne volilne komisije spodaj na sredini in žig okrajne volilne komisije levo zgoraj).

Glasovnice za glasovanje na diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tujini imajo faksimile žiga Državne volilne komisije zgoraj na sredini.