PONOVNE VOLITVE V DRŽAVNI SVET – KULTURA IN ŠPORT 2023

Na podlagi odločbe Ustavnega sodišča RS je Državna volilna komisija na 59. seji, dne 11. maja 2023, razpisala ponovne volitve člana državnega sveta - predstavnika za področje kulture in športa. Volilni zbor je bil v sredo, 31. maja 2023. Za novega člana državnega sveta za področje kulture in športa je bil izvoljen Luka Steiner.

Zapisnik o ugotovitvi končnega izida ponovnih volitev člana državnega sveta - predstavnika negospodarskih dejavnosti za področje kulture in športa je DVK sprejela 8. junija 2023 na 60. redni seji. Objavljen je bil v Uradnem listu RS št. 63 z dne 9. 6. 2023 (stran 5470):
https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ur/u2023063.pdf

Odlok o razpisu ponovnih volitev člana državnega sveta - predstavnika za področje kulture in športa je bil objavljen v Uradnem listu št. 54/2023 (stran 4842):
https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ur/u2023054.pdf