PONOVNE VOLITVE V DRŽAVNI SVET – KULTURA IN ŠPORT 2023

Na podlagi odločbe Ustavnega sodišča RS je Državna volilna komisija na 59. seji, dne 11. maja 2023, razpisala ponovne volitve člana državnega sveta - predstavnika za področje kulture in športa. Volitve bo DVK izvedla v sredo, 31. maja 2023.

Odlok o razpisu ponovnih volitev člana državnega sveta - predstavnika za področje kulture in športa je objavljen v Uradnem listu št. 54/2023 (stran 4842):

www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ur/u2023054.pdf