VOLITVE V DRŽAVNI SVET RS 2012

Predsednik Državnega zbora RS dr. Gregor Virant je 20. 8. 2012 izdal Odlok o razpisu volitev v državni svet. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 64 dne 24. 8. 2012.

Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov – so bile v sredo, 21. 11. 2012.

Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov delodajalcev, predstavnikov delojemalcev, predstavnikov kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter predstavnikov negospodarskih dejavnosti – so bile v četrtek, 22. 11. 2012.