VOLITVE V DRŽAVNI SVET RS 2008

Na podlagi sklepa Državne volilne komisije št. 10-3/00-02/08 z dne 7. 2. 2008 so bile razpisane volitve v državni svet.

Naknadne volitve za izvolitev enega člana državnega sveta – predstavnika samostojnih poklicev v državnem svetu – so bile v sredo, 12. 3. 2008.

Ponovne volitve za izvolitev enega člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov v 18. volilni enoti za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet – so bile v sredo, 9. 4. 2008.